Gevarensymbolen en -zinnen

Op basis van de grondstoffen kunnen de gevaren en veiligheidsvoorschriften (R en S-zinnen) en de daarbij behorende gevarensymbolen voor een eindproduct worden vastgesteld. Om de gebruiker te beschermen worden er door de wet verschillende eisen gesteld aan bijvoorbeeld de omschrijving van de inhoud en de minimale grootte van de gebruiksaanwijzing op de verpakking.