charter boat business plan business plan for existing business consent to assignment of contract helping the poor essays spanish coursework help aplia homework answers microeconomics
 
 

Environmental Product Declaration (EPD)

De Environmental Product Declaration geeft het verbruik van grondstoffen en uitstoot van emissies van een product gedurende zijn gehele levenscyclus weer. In deze milieubalans worden bovendien de omgevingsfactoren meegenomen. Met het EPD wordt dus de duurzaamheid van een product beoordeeld.