EMICODE EC 1 PLUS

De EMICODE beschrijft de emissie-eigenschappen van verschillende bouwmaterialen. We kennen hierin verschillende klassen; van EC 1 Plus tot en met EC 3 (gerangschikt volgens de toenemende emissie hoogte). Van praktisch belang zijn de klassen EC1 Plus (extreem lage emissie-uitstoot) en de EC 1 (zeer emissie-arm). De EMICODE is in onze branche het meest bekende en gebruikte milieuteken. De markering wordt toegekend door de fabrikant op basis van externe onderzoeken en licentieovereenkomsten met de GEV. De EMICODE wordt door een onafhankelijk instituut steekproefsgewijs getest.

www.emicode.com