CE-markering

Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat zijn product voldoet aan de eisen van de onderliggende Europese norm of certificatie-eis. Producten die aan een EN-normering (of ETAG) voldoen moeten een CE-markering hebben en de fabrikant moet de maatregelen voor kwaliteitsborging aangeven. Voorbeelden hiervan zijn egalisaties.

Opmerking: de CE-markering heeft geen betrekking op de verwerking van de producten. Dit is de verantwoordelijkheid van de vloerenlegger.